huisartsenpraktijk de Oude Maas
De Zoom 11-15 3207 BX SPIJKENISSE Tel:0181-625844
Header afbeelding

Welkom bij Huisartsenpraktijk de Oude Maas

Graag uw aandacht belangrijk nieuw vanuit Huisartsenpraktijk de Oude Maas

Beste patiënten,

Via deze weg maak ik bekend dat ik binnenkort, naar verwachting per 1 april 2024, mijn huisartsenpraktijk overdraag aan Gezond.nl, onderdeel van de Arts en Zorg Groep.

Vanaf oktober 2002 zijn dr. Wenderich en ik samen uw huisartsen geweest. Wij hebben altijd gestreefd naar optimale huisartsenzorg en herkenbaarheid en toegankelijkheid van ons team. Met het wegvallen van dr. Wenderich én de Corona-epidemie kreeg u te maken met veranderingen in team en praktijkvoering.

Het is altijd mijn streven geweest om u zo optimaal zorg te kunnen blijven verlenen.  Zo ben ik er trots op dat de praktijk nog geen dag zonder huisarts heeft gezeten en dat mensen nog steeds graag bij ons ingeschreven worden. Omdat ik zelf inmiddels ook de 60 alweer een paar jaar voorbij ben en ik graag nog een paar jaar met ons team goede zorg wil blijven kunnen leveren heb ik aansluiting gezocht bij Gezond.nl, onderdeel van de Arts en Zorg Groep. Hun filosofie is dezelfde als die van mij: “beproef alles en behoud het goede”. Zoveel mogelijk behoud van de langjarige vertrouwensrelatie met mij als huisarts, de assistentes en verpleegkundigen. Maar tegelijkertijd meegaan met de uitdagingen van de tijd: personeelstekort, vergrijzing, bezuinigingen in de zorg, de 24uurseconomie enzovoort. Zodat we de persoonlijke zorg kunnen blijven bieden voor hen die dat nodig hebben, zoals langdurig en terminaal zieken, kwetsbare personen maar ook alle anderen die bij ons staan ingeschreven.

Gezond.nl biedt ons daarvoor de nodige ondersteuning en nieuwe wegen om elkaar te blijven vinden… Spannend vindt u misschien? Dat vind ik ook maar ik kijk er met gezonde spanning naar. Immers, ik word weliswaar langzamerhand grijs en kaal maar ik ben zeker geen “fossiele huisarts”! De komende jaren blijf ik dan ook gewoon nog werkzaam op de praktijk. Ik ga met vertrouwen de toekomst van onze praktijk tegemoet en ga graag mee met de tijd en de uitdagingen aan om “mijn toko” toekomstbestendig te maken en te houden. Met u erbij!  Zodat u over een paar jaar niet zegt “vroeger was alles beter” maar tegen uw buren en bekenden zult vertellen hoe fijn het nog steeds is bij ons ingeschreven te zijn. Dan vind ik dat ik mijn werk goed heb gedaan. Ik heb het vertrouwen dat u mij gesteld heeft en alle positieve reacties die ik van u in de loop van de jaren kreeg altijd als een voorrecht ervaren. Daarvan blijf ik graag nog even genieten…

 Overdracht praktijk aan Gezond.nl

Na goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt, naar verwachting per 1 april 2024, de praktijk overgedragen aan Gezond.nl. De komende jaren, in ieder geval in 2024 en 2025, blijf ik werkzaam als huisarts in de praktijk. U hoeft mij dus nog niet te missen.

Bij het overgaan van de praktijk naar Gezond.nl hoort automatisch ook de overdracht van de patiëntendossiers. Mocht u bezwaar hebben tegen de overdracht van uw dossier, dan verzoek ik u om dit telefonisch, schriftelijk of mondeling bij ons te melden. Doe dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 1 maart aanstaande. Ook voor verdere vragen kunt u uiteraard bij ons terecht. Bij voorkeur per e-mail, maar als het niet anders per telefoon.

Onze email: ass2@huisartsendeoudemaas.nl

Met vriendelijke groet,

Mede namens Gezond.nl,

 

P.A. Muller, huisarts en praktijkhouder

Op de website moetiknaardedokter.nl kunt u kijken of het nodig is om met uw klachten naar de huisarts te gaan.

Voor veel klachten hoeft u namelijk niet gelijk een afspraak te maken. Kijk ook op Thuisarts.nl en volg de adviezen op. Thuisarts is een website gemaakt door huisartsen, hierop staan goede adviezen die de assistente en huisarts u ook zullen geven.